Penilaian Akhir Semester SMA


site

Dalam pelaksanaan  PAS  pada Tahun Ajaran 2020/2021  SMA Islam Al Fath masih tetap menggunakan  regulasi yang  berlaku. Untuk mengukur pencapaian  kompetensi belajar Peserta didik dalam satu semester  , maka Perlu diadakan  penilaian akhir semester. Penilaian yang di lakukan di Sekolah kami masih tetap menggunakan penilaian jarak jauh yang dalam pelaksanaanya di lakukan di rumah masing -masing sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.  Untuk  Kompetensi Inti dan standar kompetensi  sudah menyesuaikan dengan kebijakan dari KEMDIKBUD tidak harus menyelesaikan seluruh  beban kurikulum. dan sudah di pilih  kompetensi-Kompetensi yang esensial atau yang terpenting saja.  Syarat bagi Peserta didik yang mengikuti PAS harus sudah Menyelesaikan tugas-tugas , penilaian harian, dan sudah mengikuti PTS . kemudian untuk Jadwal akan di laksanakan pada tanggal 23 november 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020. Persiapkan diri kalian untuk belajar. dan buka kembali materi materi yang ada di elearning dan mecari sumber  belajar yang relevan sesuai dengan materi pelajaran. Selamat Belajar

Available courses

Mapel Latihan

Mapel Latihan

Mapel untuk Latihan
Course

Bimbingan Konseling X

Bimbingan Konseling X

Mata Pelajaran Bimbingan Konseling Kelas X
Course

Bahasa Arab X

Bahasa Arab X

Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas X
Course

Bahasa Jawa X

Bahasa Jawa X

Mata Pelajaran Bahasa Jawa X
Course

Sejarah Kebudayaan Islam X

Sejarah Kebudayaan Islam X

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas X
Course

Akidah Akhlak X

Akidah Akhlak X

Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas X
Course